മാധ്യമം വെളിച്ചം കാണിക്കില്ല

സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് സൈറ്റായ ഫെയിസ്‌ബുക്കില്‍ അനേകം ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ചേരുകയും അവയിലെല്ലാം റബ്ബര്‍ തിരിമറികളെക്കുറിച്ച് പോസ്റ്റിടുകയും സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളുടെ വിശകലനം ഒരു പേജായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രതിമാസ സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് വാര്‍ത്തകളും വാര്‍ഷിക സ്ഥിതിവിവര കണക്കും (റബ്ബര്‍ബോര്‍ഡിന്റെ സൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല) വിശകലനം ചെയ്ത് ഗൂഗിള്‍ ഡോക്കുമെന്റായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താണവിലയ്ക്കുള്ള കയറ്റുമതി യും, വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിച്ചും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തിവെയ്ക്കുന്ന താണവിലയ്ക്കുള്ള കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതികള്‍ ന്യായീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. വര്‍ഷങ്ങളായി സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍ വിശകലനം ചെയ്തതില്‍ നിന്ന് റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകരെ ദ്രോഹകരമായി ബാധിക്കുന്ന കണക്കിലെ തിരിമറി കൂട്ടിയും കുറച്ചും കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രമാതീതമായി സ്റ്റോക്കുള്ളപ്പോള്‍ കോടികള്‍ വിലമതിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക റബ്ബറാണ് കണക്കില്‍ കൂട്ടിയും കുറച്ചും കാണിക്കുന്നത്.

2013-14 ല്‍ ക്രമാതീതമായി റബ്ബര്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്രകാരം ലാഭകരമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുവാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിലയേക്കാള്‍ വളരെ വില കൂടുതല്‍ ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അനാലിസിസ് എന്ന ഷീറ്റ് തുറന്നാല്‍ 2013 ജനുവരി മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെ 184038 ടണ്‍ റബ്ബറാണ് കണക്കില്‍ കുറച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ആര്‍.എസ്.എസ് 4 ന്റെ ശരാശരി വിലയായ 16878 രൂപ പ്രതി ക്വിന്റല്‍ നിരക്കില്‍ 3106.25 കോടി രൂപയുടെ തിരിമറി നടത്തിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ക്രോഡീകരിക്കുവാനായി ഡാറ്റാ ലഭിച്ച പ്രതിമാസ സ്ഥിതിവിവര ക​ണക്ക് ഓരോ മാസവും ഹൈപ്പര്‍ ലിങ്കായി ചെര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സെപ്റ്റംബര്‍ മാസം പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇറക്കുമതിയും തിരുത്തല്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Image

റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിലേക്കാള്‍ മൂന്നു രൂപ താഴ്ത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മലയാള മനോരമ പത്രം ചെറുകിട വ്യാപാരികളെ നിയന്ത്രിക്കുക മാത്രമല്ല അവരില്‍ നിന്നും മെച്ചപ്പെട്ട ഷീറ്റുകള്‍ താണവിലയ്ക്ക് എം.ആര്‍.എഫിന് ലഭിക്കുവാനുള്ള സൌകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്‍മതി സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് തോന്നിയ ഗ്രേഡില്‍ വാങ്ങി തോന്നിയ ഗ്രേഡില്‍ വില്‍ക്കുവാനും അവസരമൊരുക്കുന്നു.

Advertisements

ഇന്‍ഡ്യന്‍ റബ്ബര്‍ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകള്‍ – ഒരു കര്‍ഷകന്റെ പഠനം

2008 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് ഉല്പന്ന നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ (ടയര്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളും മറ്റു നിര്‍മ്മാതാക്കളും ചേര്‍ന്നത്) പക്കല്‍ 78635 ടണ്‍ സ്വാഭാവിക റബ്ബറിന്റെ സ്റ്റോക്കുണ്ടായിരുന്നു. 2009 മാര്‍ച്ച് 31 ന് അവരുടെ പക്കല്‍ സ്റ്റോക്ക് 39055 ടണ്‍ ആയി കുറഞ്ഞു. ഈ കാലയളവില്‍ 81545 ടണ്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 2008 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ 2009 മാര്‍ച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ കര്‍ഷകര്‍ 814965 ടണ്‍ വിറ്റപ്പോള്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ വാങ്ങിയത് 750870 ടണ്‍ മാത്രമാണ്. ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ ജനുവരിവരെ കര്‍ഷകര്‍ വിറ്റത് 304930 ടണ്‍ ആണെങ്കില്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ വാങ്ങിയത് 241168 ടണ്‍ മാത്രവും. സെപ്റ്റംബറില്‍ 12717 ടണ്‍ ഇറക്കുമതി അന്താരാഷ്ട്രവില 13228 ഉം ആഭ്യന്തരവില 13536 ഉം രൂപ പ്രതി ക്വിന്റല്‍ വിലയുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു. അതേപോലെ ഒക്ടോബറില്‍ 15948 ടണ്‍ ഇറക്കുമതി അന്താരാഷ്ട്രവില 9963 ഉം ആഭ്യന്തരവില 9074 ഉം രൂപ പ്രതി ക്വിന്റല്‍ വിലയുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു. ആഭ്യന്തര വില താണിരുന്നപ്പോഴും ഒക്ടോബറില്‍ നഷ്ടം സഹിച്ച് നടത്തിയ ഇറക്കുമതി മുന്തിയ ഉല്പാദന കാലത്തെ വിലയിടിക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം വിപണിയില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുകയും റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളില്‍ പ്രതിമാസ തിരിമറിനടത്തിയും 2009 മാര്‍ച്ച് അവസാനം കര്‍ഷകരുടെ പക്കല്‍ സ്റ്റോക്ക് 95925 ടണ്‍ ആയി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരമാണ് മാര്‍ച്ച് അവസാനം 200015 ടണ്‍ മാസാവസാന സ്റ്റോക്കായി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നത്.

Continue reading

ചിരകാലാഭിലാഷം ഓപ്പണ്‍ ഓഫീസിലൂടെ പൂവണിയുന്നു

എന്റെ പഠനങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയുക എന്നത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഓപ്പണ്‍ ഓഫീയിലൂടെ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടു. മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ എക്സല്‍ പേജുകളെ ലൈവായി ഒരു പ്രസന്റേഷനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുക എനിക്കസാധ്യമായിരുന്നു. അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ വഴികള്‍ കാണാം. മൈക്രോസോഫ്റ്റില്‍ ഞാനുണ്ടാക്കിയ പ്രസന്റേഷനുകള്‍ എഡിറ്റുചെയ്യുവാനും അവതരിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ടായ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളാണ് പൂര്‍ണമായും ഓപ്പണ്‍ ഓഫീസിനെ ആശ്രയിക്കുവാന്‍ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം. പരീക്ഷണമെന്നനിലയില്‍ ഞാനുണ്ടാക്കിയ പ്രസന്റേഷനുകള്‍ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ബാര്‍ട്ടണ്‍ഹില്‍ ഗവണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ആദ്യാവതരണത്തിന്റെ ഓര്‍മ ഇവിടെ പുതുക്കുന്നു. ഒഡിപിപിഡിഎഫ്പിപിടി ഫയലുകളിലായി ഒരേ വിഷയം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Calcറബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കണക്കുകളുടെ വിശകലനം പ്രസന്റേഷനുകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഡബിയാന്‍ ഗ്നു-ലിനക്സില്‍ കാല്‍ക് Impress front View പേജില്‍ നിന്നും ഇംപ്രസ് പേജിലേക്ക് പകര്‍ത്തി എഡിറ്റിംഗ് സൗകര്യം ഉള്ളതിനാല്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ അനായാസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയും. വലതു വശത്തെ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന  Impress Editമധ്യഭാഗത്തുള്ള ഡാറ്റായുടെ മുകളില്‍ ഞെക്കിയാല്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള കാല്‍ക്ക് പേജ് തുറന്ന് കിട്ടും. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സല്‍ പേജില്‍ ചെയ്യുന്ന രീതിയില്‍ത്തന്നെ  എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയും. പ്രസന്റേഷനുകളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട 2006-07 വര്‍ഷത്തെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളുടെ വിശകലനം ഒഡിപി ഫയലായും പിഡിഎഫ് ഫയലായും അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

എന്റെ പാളിച്ചകള്‍ തിരുത്തുവാനും സഹായിക്കുവാനും സഹകരിക്കുവാനും സന്മനസ് കാട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എന്റെ ആംലേയബ്ലോഗിനെന്തു പറ്റി?

സ്വതന്ത്ര മലയാളം സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇന്റെര്‍നെറ്റ് എക്സ്പ്ലോററില്‍ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരില്‍ നിന്ന് വേണം അറിയുവാന്‍. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മനസിലായിട്ടില്ല. ഫയര്‍ഫോക്സും ഐസ്വീസലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലതാനും.

എന്റെ ആംഗലേയബ്ലോഗ് ഇന്ത്യന്‍ നാച്വറല്‍ റബ്ബര്‍ എന്ന ബ്ലോഗും പോസ്റ്റുകളും ഇന്റെര്‍നെറ്റ് എക്സ്പ്ലോററില്‍ തുറന്നാല്‍ സൈഡ്ബാറിലുള്ള ഫീഡുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കുകള്‍ മാത്രമേ കാണുവാന്‍ കഴിയുന്നുള്ളു എന്നാണ് ചില ബ്ലോഗര്‍മാരില്‍നിന്ന് അറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആക്ട് പ്രകാരം 2006-07 വര്‍ഷത്തെ റബ്ബര്‍ കയറ്റുമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഭാഗികമായി മാത്രം തരികയും അതൃപ്തനായ ഞാന്‍ അപ്പിലേറ്റ് അതോറിറ്റിയ്ക്ക് അപ്പില്‍ അയക്കുകയും ചെയ്തശേഷം ലഭിച്ച ഓര്‍ഡര്‍ പ്രസിദ്ധീകരച്ചശേഷമാണ് (ലൈവ്ജര്‍ണലില്‍ കാണുക)എന്നുള്ളത് എന്നെ കൂടുതല്‍ വ്യാകുലനാക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലയാളത്തിലെ വിവരാവകാശനിയമം എന്ന ബ്ലോഗും പോസ്റ്റുകളും ഒരു അഗ്രിഗേറ്ററിലും വരുന്നില്ല എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ്. ഗൂഗിളിന്റെ അഗ്രിഗേറ്ററില്‍ വരാതായാല്‍ അവരെ അറിയിക്കുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഒരു കമെന്റില്‍ കണ്ടിരുന്നു. അതിന്‍ പ്രകാരം ഗൂഗിളിനെ അറിയിച്ചിട്ടും തഥൈവതന്നെ.

അല്പം ആസ്വാസം തോന്നുന്നത് സെര്‍ച്ച് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഇതിലെ വിഷയങ്ങളും കണ്ടെത്തുവാന്‍ കഴിയുന്നു എന്നതാണ്. ഈ പോക്കിനാണെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ചില സെര്‍ച്ച് എഞ്ചിനുകളിലും ഇത്തരം പേജുകള്‍ കിട്ടിയില്ല എന്നും വരും.

റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ വെബ്‌ സൈറ്റ്‌ ഹിന്ദിയില്‍

website of RB in Hindi ഈ ചിത്രം ഫയര്‍ ഫോക്സിലേതാണ്. റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ ഹിന്ദിയിലുള്ള ഈ പേജ്‌ എനിക്ക്‌ വായിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങള്‍ക്കോ? ഫോണ്ട്‌  എതാണെന്നോ എവിടെനിന്ന്‌ ഡൌണ്‍‌ലോഡ്‌ ചെയ്യണമെന്നോ ഒരു വിവരവും സൈറ്റില്‍ കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. താമസിയാതെ മലയാളത്തിലും പേജ്‌ വരും എന്നാണ് അറിവ്‌. അതും ഇതാണ് ഗതിയെങ്കില്‍ കഷ്ടംതന്നെ. റബ്ബര്‍ എന്ന വാക്ക്‌ കോപ്പി ചെയ്ത്‌ ഗൂഗിളില്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്താല്‍ ®ú¤É®ú ഇപ്രകാരമായി മാറുകയും റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ ലിങ്ക്‌ കിട്ടാ‍താകുകയും ചെയ്യുന്നു.  ഫയര്‍ ഫോക്സില്‍ സെര്‍ച്ച്‌ ചെയ്തപ്പോള്‍ കിട്ടിയത്‌ ചൈനയുടെ ഈ ലിങ്ക് 

എന്നാല്‍ എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍ പേജില്‍ ആര്‍.ആര്‍, വക്കാരി എന്നിവര്‍ പറയുമ്പോലെ വായിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്‌. ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഒന്ന്‌ വിശദീകരിക്കാമോ? 

റബ്ബര്‍: വെട്ടേണ്ടത് താഴെ നിന്ന് മേല്പോട്ട്

കാടപ്പാട്‌: ഈ ലേഖനം മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തില്‍ 9-9-07 ന് കാര്‍ഷികരംഗം എന്ന പംക്തിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്.

ഏതാണ്ട് നൂറ്റിപ്പത്തിലേറെ കൊല്ലമായി നിലനിന്നു വരുന്ന റബ്ബര്‍ ടാപ്പിങ് സമ്പ്രദായമാണ് ഇപ്പോള്‍ തുടര്‍ന്നു വരുന്ന കുത്തനെ തുറന്ന പാനലില്‍ താഴേയ്ക്കു വെട്ടിയിറങ്ങുന്ന രീതി. വെട്ടുപട്ടയില്‍ ഊറിയിറങ്ങുന്ന പാലിന് താഴേയ്ക്കു ഒഴുകിയിറങ്ങാനുള്ള സൌകര്യം മാത്രം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത് രൂപപ്പെട്ടുവന്നത്. മരത്തിന്റെ ആന്തരിക ഘടനയോ ശരീരധര്‍മ്മമോ കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് ഇതു തുടര്‍ന്നു വന്നത്. മരം മുകളിലേയ്ക്കു വളരുന്നു. പ്രകാശസംശ്ലേഷണം വഴി ഇലകള്‍ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന അന്നജം പട്ടയ്ക്കുള്ളിലൂടെ താഴേയ്ക്കു വഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഫ്ലം എന്ന കലയ്ക്കുള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന അന്നജം അസംസ്കൃത വസ്തുവാക്കിയാണ് പാല്‍ക്കുഴലുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പാല്‍ നിര്‍മാണം നടക്കുന്നത്. ഈ പാലിന്റെ ഒഴുക്കുദിശയും താഴേയ്ക്കു തന്നെ. നിലവിലുള്ള രീതിയില്‍ ഒന്നേകാല്‍ മീറ്റര്‍ ഉയരത്തില്‍ പാതി ചുറ്റളവില്‍ ആദ്യത്തെ ടാപ്പിങ് തുടങ്ങി അവിടുന്നു ക്രമേണ താഴേയ്ക്കു വെട്ടി ഇറങ്ങുന്നു. പാലിന്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുവായ അന്നജത്തിന്റെ ഉറവിടമായ ഇലച്ചില്‍ മുകളിലേയ്ക്കു മുകളിലേയ്ക്കുയരുന്നു, ടാപ്പിങ്ങിന്റെ ദിശ താഴേയ്ക്ക് താഴേയ്ക്ക് പ്രഭവസ്ഥാനത്തുനിന്ന് അകന്നകന്ന് ദൂരേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ആദ്യത്തെ വെട്ടോടെ തന്നെ അസംസ്കൃതവസ്തുവിന്റെ വരവു നിലയ്ക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ള ടാപ്പിങ്ങുകളില്‍ ഈ കുറവുമൂലം പാലുല്പാദനം കുറയുന്നു. പാലിലെ റബ്ബര്‍ അംശം കുറയുന്നു. ക്രമേണ പല മരങ്ങളിലും ഇതുതുടര്‍ന്ന് പാല്‍ നേര്‍ത്തുനേര്‍ത്ത് ഉല്പാദനം നിലയ്ക്കുന്നു, പട്ടമരച്ചു (മരിച്ചു) പോകുന്നു.

എന്നാല്‍ പുതുതായി വികസിപ്പിച്ച ടാപ്പിങ് സമ്പ്രദായത്തില്‍ ഈ കുറവു തീര്‍ത്തും പരിഹരിച്ച് ടാപ്പിങ് തീര്‍ത്തും ശാസ്ത്രീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പട്ടയ്ക്കുള്ളില്‍ ചരിഞ്ഞു വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പാല്‍ക്കുഴലുകള്‍ക്കു സമാന്തരമായി തുറന്ന ചരിഞ്ഞ പാനലില്‍ ഏറ്റവും താഴെ നിന്നു തുടങ്ങി മുകളിലേയ്ക്കാണ് ടാപ്പു ചെയ്തു കയറുന്നത്. പാലിന്റെ അസംസ്കൃതവസ്തുവായ അന്നജത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനമായ ഇലച്ചില്‍ മുകളിലേയ്ക്കു വളര്‍ന്നുയരുന്നു, ടാപ്പിങ്ങിന്റെ ദിശയും മുകളിലേയ്ക്കുയരുന്നു. അസംസ്കൃതവസ്തുവിന് ഒരിക്കലും തടസ്സം നേരിടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാലിലെ റബ്ബര്‍ അംശം സ്ഥിരമായി ഉയര്‍ന്നു തന്നെ നില്‍ക്കുന്നു. മരംമുകളിലേക്ക് വളര്‍ന്നുയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ടാപ്പിങ് പാനലും മുകളിലേയ്ക്ക് ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം. ഈ രീതിയില്‍ വെട്ടുമ്പോള്‍ ശരാശരി 45 ശതമാനം ഉല്പാദന വര്‍ധനയായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഉയര്‍ന്ന തോതിലെ ഉല്പാദന വര്‍ധനയോടുകൂടിത്തന്നെ മരത്തിന്റെ ആദായകരമായ ഉല്പാദനകാലം നിലവിലുള്ള രീതിയെ അപേക്ഷിച്ച്നേരെ ഇരട്ടിയാകും. ഇപ്പോള്‍ 25 കൊല്ലം മാത്രം ആയുസ്സുള്ള മരത്തില്‍ നിന്ന് 50 കൊല്ലക്കാലം ഉല്പാദനമെടുക്കാം. ഒരു റീപ്ലാന്റിങ് ഒഴിവാക്കാം. കര്‍ഷകനു ഉല്പാദനവര്‍ധന മൂലം ലാഭം, ടാപ്പര്‍ക്ക് തൊഴിലവസര വര്‍ധന, വേതന വര്‍ധന, മണ്ണിനു ജൈവവളസമൃദ്ധി. ഈ അതിശയകരമായ ഗുണവിശേഷങ്ങള്‍ തികഞ്ഞ ടാപ്പിങ് രീതിയെ ചരിഞ്ഞ പാനലില്‍ മേല്പോട്ടുവെട്ടല്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഒന്നുണ്ട്. വെട്ടുചാലിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നതു കൂടാതെ അല്പസ്വല്പം പാല്‍ വഴിമാറിയൊഴുകി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ഇതു ഫലപ്രദമായി തടയാനുള്ള ഒരു ലഘുഉപകരണം _ റബ്ബര്‍ നിര്‍മിതം _ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വെട്ടുചാലിനു താഴെയായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയേ വേണ്ടു. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലമായി തെറ്റായ ടാപ്പിങ് രീതി അനുവര്‍ത്തിച്ചു പോന്നു. ഉല്പാദനക്ഷമത തീര്‍ത്തും കുറഞ്ഞു. മരങ്ങളുടെ പട്ട മരച്ചു. 105 എന്നയിനം വികസിച്ചതോടെ അതിന്റെ അധികരിച്ച ഊര്‍ജസ്വലതമൂലം പട്ടമരപ്പു അധികമായി. തന്മൂലം ടാപ്പിങ്ങിന്റെ ഇടവേള രണ്ടു ദിവസത്തിലൊരിക്കല്‍ എന്നതില്‍ നിന്ന് 3, 4, 7 ദിവസങ്ങളിലൊരിക്കല്‍ എന്നവിധത്തില്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. അതോടെ ഉയര്‍ന്നതോതില്‍ രാസഉത്തേജകവസ്തുവായ എത്രേല്‍ പ്രയോഗത്തോടെയുള്ള ടാപ്പിങ് തുടങ്ങി. പട്ടമരച്ച മരങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രിത കമഴ്ത്തിവെട്ട് തുടങ്ങി. അതും ഉത്തേജകവസ്തു പ്രയോഗത്തോടെ. രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ വന്‍കിടത്തോട്ടങ്ങളിലും ഏറെ ചെറുകിടത്തോട്ടങ്ങളിലും ഇടവേള കൂടിയ ടാപ്പിങ് സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് അറിയിക്കുന്നത്. രാസവിഘടനം സംഭവിക്കാതെ പ്രകൃതിയില്‍ ദീര്‍ഘകാലം നിലനിന്ന് ഗുരുതരമായ മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ എത്രേല്‍ എന്ന രാസവസ്തു. ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പില്‍ അലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്ന് അല്പാല്പമായി വര്‍ധിച്ച് ഒടുവില്‍ മാരക രോഗങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. സസ്യങ്ങളിലൂടെ കന്നുകാലികളിലും അവയുടെ പാല്‍, മാംസം എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യരിലും എത്തി മാരക രോഗങ്ങള്‍ക്കു വഴിവെയ്ക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവയാണ് ഇവ. പത്തിലേറെ കൊല്ലങ്ങളായി ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഇത് ഇതിനോടകം തന്നെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നു തീര്‍ച്ചയാണ്. അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ Rhome Poulene ന്റെ ഉല്പന്നമാണ് ഈ രാസഉത്തേജകവസ്തു. ലോകബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് ഈ കൃത്രിമരാസവസ്തു ഉപയോഗത്തോടെയുള്ള ടാപ്പിങ് സമ്പ്രദായങ്ങള്‍ ബോര്‍ഡ് രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കു
ന്നത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത.

ടാപ്പിങ് ഇടവേള വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശുപാര്‍ശയോടെ ടാപ്പിങ് ദിനങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞു. ഇതുമൂലം മഴക്കാല ടാപ്പിങ് അനിവാര്യമായി മാറി. അങ്ങനെ റെയിന്‍ ഗാര്‍ഡിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടെ മഴക്കാല ടാപ്പിങ് തുടങ്ങി. മഴക്കാലത്ത് പട്ടയിലെ ടാപ്പിങ് മുറിവിലൂടെ അണുബാധയുണ്ടായി പട്ട അഴുകല്‍ രോഗം വ്യാപകമായി. അതിനായുള്ള കുമിള്‍നാശിനി പ്രയോഗം അനിവാര്യമായി.

1996ല്‍ തന്നെ റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡിന് സ്വന്തം ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തില്‍ തന്നെ വികസിപ്പിച്ച ലോകത്താകമാനം തന്നെ പുതുപുത്തനായ IUT എന്ന ടാപ്പിങ് സമ്പ്രദായം കര്‍ഷകരിലെത്തിക്കാമായിരുന്നു.

ബോര്‍ഡിന്റെ തന്നെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 1500 ലേറെ കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് റബര്‍‍ത്തോട്ട വ്യവസായത്തിന് ഈ കൃത്യവിലോപംമൂലം നഷ്ടമായതെന്നോര്‍ക്കണം. ഇതിനു പുറമെയാണ് അനാവശ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തെറ്റായ ടാപ്പിങ് സമ്പ്രദായം വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട_പട്ട മരവിപ്പിന്റെ കാരണം തേടിയുള്ള ഗവേഷണത്തിനായി ചെലവഴിച്ച കോടികള്‍ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികള്‍ക്കുണ്ടായ തൊഴിലവസര നഷ്ടം, വേതനനഷ്ടം, പരിസരമലിനീകരണം, ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഇതിനു പുറമെയും.

ഈ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപത്തിന്റെ ഗൌരവത്തില്‍ നിന്ന് ബഹുജനശ്രദ്ധ തിരിയ്ക്കാനാണ് രണ്ടു പുതിയ ക്ലോണുകള്‍ അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ തന്നെ അന്തകക്ലോണുകള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു തെറ്റുമറയ്ക്കാന്‍ ഗുരുതരമായ മറ്റൊന്ന്. തെറ്റു മനസ്സിലാക്കി അതു തിരുത്തലല്ലാതെ മറ്റുമാര്‍ഗമില്ലതന്നെ. ബോര്‍ഡ് അടിയന്തരമായി അനുവര്‍ത്തിക്കേണ്ട നടപടികള്‍ ഇവയാണ്.

ചരിഞ്ഞ പാനലില്‍ മേല്പോട്ടു വെട്ടല്‍ ഉടനടി ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത് കര്‍ഷകരെക്കൊണ്ടു നടപ്പിലാക്കിക്കുക.

നിലവിലുള്ള താഴോട്ടു വെട്ടല്‍ അവയ്ക്കാവശ്യമായ എത്രേല്‍ പ്രയോഗം എന്നിവ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിരോധിക്കുക.

RRII 414, 430 എന്ന പുതിയ ഇനം ക്ലോണുകള്‍ ഉടനടി ശുപാര്‍ശയില്‍ നിന്നെടുത്തു കളയുക. നട്ടുകഴിഞ്ഞവയെ ഉടനടി പിഴുതു കളയിച്ച് പുനര്‍നടീലിനു നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുക.

എല്‍. തങ്കമ്മ
മൈക്കോളജിസ്റ്റ് (റിട്ട), റബ്ബര്‍ റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ

എനിക്കുള്ള വിയോജിപ്പ്‌ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ജലവും ലവണങ്ങളും മരത്തിനുള്ളിലുള്ള സൈലത്തിലൂടെ മുകളിലെത്തി ഇലകളുണ്ടാകുവാനും മരത്തെ വളരുവാനും സഹായിക്കുന്നു. അവിടെനിന്ന്‌ ഇലപ്പച്ചയുടെ ഇന്ദ്രജാലം അന്നജം ലഭ്യമാക്കുകയും അത്‌ ഫ്ലോയത്തിലൂടെ താഴേയ്ക്ക്‌ എല്ലാ കോശങ്ങള്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്‌ വേരിലെത്തി വേരുകളെ വളരുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. തടിയെയും തൊലിയെയും വളരുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നത് കേമ്പിയം അഥവാ തണ്ണിപ്പട്ടയാണ്. അതിനര്‍ത്ഥം തടിയും പട്ടയും വളരുന്നത്‌ മുകളില്‍ നിന്ന്‌ താഴേയ്ക്ക്‌ ആണ് എന്നുതന്നെയാണ്. അതിനാല്‍ മുകളില്‍ നിന്ന്‌ താഴേയ്ക്ക്‌ വെട്ടിയിറങ്ങിയാല്‍ വളര്‍ച്ചയും അപ്രകാരം നടന്നുകൊള്ളും. പുറം പട്ടയിലുള്ള ലെന്റി സെല്ലുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും, ശ്വസനവും, ആഹാര സംഭരണവുമാണ് ലാറ്റെക്സ്‌ ലഭ്യമാകുവാന്‍ കാരണമാകുന്നത്‌. എഥിഫോണ്‍ പുരട്ടിയാല്‍ താഴെനിന്നുമാത്രമെ കറയെ ഒഴുക്കിയെടുക്കുവാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു. മുകളിലുള്ള കട്ടിയുള്ള കറ താഴേയ്ക്ക്‌ വരികയില്ല. ഇലപ്പച്ചയിലെ മഗ്നീഷ്യമെന്ന ലോഹമൂലകമാണ് അന്നജം ലഭ്യമാക്കുന്നത്‌. അതിന്റെ കുറവാണ് പട്ടമരപ്പിന് കാരണം.

കൂടാതെ സെക്കന്‍‌ഡറി തിക്കനിംഗ്‌ ഓഫ്‌ ഡൈകോട്‌ സ്റ്റെം എന്ന പോസ്റ്റും ലഭ്യമാണ്.

മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തില്‍ വന്നത്‌

30-8-07 ല്‍ ആക്ഷേപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എന്ന പംക്തിയില്‍ തിരുവനന്തപുരം എഡിഷനില്‍ വന്നത്‌ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാന വിഷയമായതിനാലും മറ്റ്‌ പത്രങ്ങളും റബ്ബര്‍ മാസികയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതിനാലും ആണ് ഇമേജായി ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഇടുന്നത്‌.

G-flex harmful to rubber trees