മെയില്‍ അക്കൗണ്ട് സംരക്ഷിക്കുക

എനിക്ക് കിട്ടിയ കത്ത് ഇതാണ്.

അയച്ച വ്യക്തി customer care <customerservices08@googlemail.com>
സ്വീകര്ത്താവ്
തീയ്യതി 2 June 2008 2:27 PM
വിഷയം VERIFY YOUR ACCOUNT
മെയില്അയച്ചത് googlemail.com
വിശദാംശങ്ങള്മറയ്ക്കുക 2:27 PM (1 മണിക്കൂര്‍മുന്‍പ്)
മറുപടി

Dear Account User

This Email is from Gmail Customer Care and we are sending it to every Gmail Email User Accounts Owner for safety. we are having congestions due to the anonymous registration of Gmail  accounts so we are shutting down some Gmail accounts and your account was among those to be deleted.We are sending you this email to so that you can verify and let us know if you still want to use this account.If you are still interested please confirm your account by filling the space below.Your User name,password,date of birth and your country information would be needed to verify your account.

Due to the congestion in all Gmail users and removal of all unused Gmail Accounts, Gmail  would be shutting down all unused Accounts, You will have to confirm your E-mail by filling out your Login Information below after clicking the reply button, or your account will be suspended within 24 hours for security reasons.

* Username:

* Password:
* Date of Birth:

* Country Or Territory:

After following the instructions in the sheet, your account will not be interrupted and will continue as normal. Thanks for your attention to this request. We apologize for any inconveniences. Warning!!! Account owner that refuses to update his/her account after two weeks of receiving this warning will lose his or her account permanently.

ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണ്. ഇത്തരത്തിതൊരു കത്ത് കിട്ടിയാല്‍ നിങ്ങളാരും തന്നെ ഇവര്‍ ചോദിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കരുത്.

അതിന് ശേഷം വന്ന ഞാനയച്ചെന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മെയില്‍.

mailadmin @ manoramamail. com സ്വീകര്ത്താവ്:എനിക്ക്
വിശദാംശങ്ങള്കാണിക്കുക 5:05 PM
മറുപടി
—– The mail you sent to <thomasberly@manoramamail.com> could not be delivered as the mailbox quota for the user has exceeded the limit of 3 MB. —–

— Below this line is a copy of the header of the message

.

Received: (qmail 8760 invoked from network); 2 Jun 2008 11:35:34 -0000
Received: from unknown (HELO ti-out-0910.google.com) (209.85.142.184)
by manoramamail.com with SMTP; 2 Jun 2008 11:35:34 -0000
Received: by ti-out-0910.google.com with SMTP id u5so317023tia.16
for <thomasberly@manoramamail.com>; Mon, 02 Jun 2008 04:35:32 -0700 (PDT)
Received: by 10.110.53.14 with SMTP id b14mr1376721tia.8.121240653221

0;
Mon, 02 Jun 2008 04:35:32 -0700 (PDT)

Received: by 10.110.46.11 with SMTP id t11cs180133tit;
Mon, 2 Jun 2008 04:35:31 -0700 (PDT)
Received: by 10.90.90.4 with SMTP id n4mr5893689agb.40.1212406529417;
Mon, 02 Jun 2008 04:35:29 -0700 (PDT)
Return-Path: <3ANtDSBQJBmcHMFSIWFXJPMFWFS.SFNWLRFNQ.HTRGJWQdYLRFNQ.HTR@blogger.bounces.google.com>
Received: from an-out-f130.google.com (an-out-f130.google.com [209.85.132.130])
by mx.google.com with ESMTP id 18si1238163agb.16.2008.06.02.04.35.28;
Mon, 02 Jun 2008 04:35:29 -0700 (PDT)
Received-SPF: pass (google.com: domain of 3ANtDSBQJBmcHMFSIWFXJPMFWFS.SFNWLRFNQ.HTRGJWQdYLRFNQ.HTR@blogger.bounces.google.com designates 209.85.132.130 as permitted sender) client-ip=209.85.132.130;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of 3ANtDSBQJBmcHMFSIWFXJPMFWFS.SFNWLRFNQ.HTRGJWQdYLRFNQ.HTR@blogger.bounces.google.com designates 209.85.132.130 as permitted sender) smtp.mail=3ANtDSBQJBmcHMFSIWFXJPMFWFS.SFNWLRFNQ.HTRGJWQdYLRFNQ.HTR@blogger.bounces.google.com
Received: by an-out-f130.google.com with SMTP id c6so24343anc.7
for <berlyt@gmail.com>; Mon, 02 Jun 2008 04:35:28 -0700 (PDT)
Received: by 10.100.227.6 with SMTP id z6mr6118167ang.20.1212406528493;
Mon, 02 Jun 2008 04:35:28 -0700 (PDT)
Message-ID: <1212406528399.6ed1589c-dd94-47a8-bd8e-896b40599070@google.com>
Date: Mon, 2 Jun 2008 04:35:28 -0700 (PDT)

From: keralafarmer <chandrasekharan.nair@gmail.com>
To: berlyt@gmail.com
Subject: =?UTF-8?B?W+C0rOC1huC0sOC1jeKAjeC0s+C0v+C0pOC1jQ==?=
=?UTF-8?B?4LSk4LSw4LSZ4LWN4LSZ4LSz4LWN4oCNIHw=?=
=?UTF-8?B?IGJlcmx5dGhvbWFzXSBOZXcgY28=?=
=?UTF-8?B?bW1lbnQgb24g4LSV4LWH4LSw4LSz4LSk4LWN4LSk4LS/4LSy4LWGIA==?=
=?UTF-8?B?4LSc4LSo4LSq4LWN4LSw4LS/4LSv4LSs4LWN4LSy?=
=?UTF-8?B?4LWL4LSX4LSw4LWN4oCN4LSu4LS+4LSw4LWN4oCNLg==?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=”—-=_Part_8226_20453157.1212406528403″
ഞാനെന്റെ പാസ് വേര്‍ഡ് മാറ്റി.
Advertisements

5 പ്രതികരണങ്ങള്‍

  1. ഈ ലോകത്ത് തട്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടോ മാഷേ? ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ നമ്മുടെ ജിമെയില്‍ എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു തുറക്കും ?

  2. നന്ദി ചന്ദ്രേട്ടാ…ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചാല്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കരുത് എന്ന് റീഡിഫിന്റെ ഒഫീഷ്യല്‍ മെയില്‍ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു..

  3. ഫിഷിംഗ് ആണല്ലൊ ചന്ദ്രേട്ടാ..ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയാതെ അഡ്രസ് ബാറില്‍ പോയി അവിടെ ജിമെയില്‍ അക്കൌണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തു മത്രം എന്തു ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധീക്കേണ്ട കാര്യം വലതു വശ്ത്തു പാഡ് ലോക്കുണ്ടൊ എന്നുനോക്കണം., പാഡ് ലോക്കില്ലാത്ത ജിമെയില്‍ ഓപ്പണാവില്ല.അവിടെ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണാം. ഫിഷിംഗ് സൈറ്റില്‍ ഇതൂ രണ്ടും കാണില്ല..

  4. എനിക്കും ഇത്തരത്തില്‍ മനോരമമെയില്‍ റിപ്ലെകള്‍ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്.

  5. e-mail വിലാസങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് കൊടുത്താല്‍ e-mail വിലാസക്കാരന്‍ സ്പാം കിട്ടി മുടിയും. (ബെര്‍ലിയുടെ കാര്യം‌ കട്ടപ്പുക)

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

%d bloggers like this: