ചിരകാലാഭിലാഷം ഓപ്പണ്‍ ഓഫീസിലൂടെ പൂവണിയുന്നു

എന്റെ പഠനങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും ശരിയായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയുക എന്നത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഓപ്പണ്‍ ഓഫീയിലൂടെ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടു. മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ എക്സല്‍ പേജുകളെ ലൈവായി ഒരു പ്രസന്റേഷനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുക എനിക്കസാധ്യമായിരുന്നു. അവതരിപ്പിക്കുവാന്‍ വഴികള്‍ കാണാം. മൈക്രോസോഫ്റ്റില്‍ ഞാനുണ്ടാക്കിയ പ്രസന്റേഷനുകള്‍ എഡിറ്റുചെയ്യുവാനും അവതരിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ടായ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളാണ് പൂര്‍ണമായും ഓപ്പണ്‍ ഓഫീസിനെ ആശ്രയിക്കുവാന്‍ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം. പരീക്ഷണമെന്നനിലയില്‍ ഞാനുണ്ടാക്കിയ പ്രസന്റേഷനുകള്‍ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ബാര്‍ട്ടണ്‍ഹില്‍ ഗവണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ആദ്യാവതരണത്തിന്റെ ഓര്‍മ ഇവിടെ പുതുക്കുന്നു. ഒഡിപിപിഡിഎഫ്പിപിടി ഫയലുകളിലായി ഒരേ വിഷയം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Calcറബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കണക്കുകളുടെ വിശകലനം പ്രസന്റേഷനുകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഡബിയാന്‍ ഗ്നു-ലിനക്സില്‍ കാല്‍ക് Impress front View പേജില്‍ നിന്നും ഇംപ്രസ് പേജിലേക്ക് പകര്‍ത്തി എഡിറ്റിംഗ് സൗകര്യം ഉള്ളതിനാല്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ അനായാസം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയും. വലതു വശത്തെ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന  Impress Editമധ്യഭാഗത്തുള്ള ഡാറ്റായുടെ മുകളില്‍ ഞെക്കിയാല്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള കാല്‍ക്ക് പേജ് തുറന്ന് കിട്ടും. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സല്‍ പേജില്‍ ചെയ്യുന്ന രീതിയില്‍ത്തന്നെ  എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയും. പ്രസന്റേഷനുകളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട 2006-07 വര്‍ഷത്തെ സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളുടെ വിശകലനം ഒഡിപി ഫയലായും പിഡിഎഫ് ഫയലായും അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

എന്റെ പാളിച്ചകള്‍ തിരുത്തുവാനും സഹായിക്കുവാനും സഹകരിക്കുവാനും സന്മനസ് കാട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

%d bloggers like this: