പട്ടമരപ്പിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം

മണ്ണറിഞ്ഞ്‌ വളപ്രയോഗം നടത്തുക എന്നപോലെ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് മരമറിഞ്ഞ്‌ ടാപ്പ്‌ ചെയ്യുക എന്നത്‌. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ലെങ്കിലും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തുവാന്‍ കഴിഞ്ഞത്‌ പട്ടമരപ്പിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമാണ്.  ഇലയില്‍ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന അന്നജം തണ്ണിപ്പട്ടയ്ക്ക്‌ മുകളിലുള്ള ഫ്ലോയം എന്ന ഭാഗത്തുകൂടി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ശുദ്ധരക്തവാഹിനിയായ ആര്‍ട്ടറി പോലെ വേരിലെത്തുകയും വേരുകളെ വളരുവാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഷിച്ച ഘടകങ്ങള്‍ തിരികെ വെയിന്‍ പോലെ ഇലയിലേയ്ക്ക്‌ തിരികെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. തദവസരത്തില്‍ മൊരിയിലൂടെ നടക്കുന്ന പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ആഹാര സംഭരണവും ലാറ്റെക്‌സ്‌ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ടാപ്പിംഗിലൂടെ നഷ്ടമാകുന്ന അന്നജം മുകളിലേയ്ക്ക്‌ സഞ്ചരിക്കുന്ന കറയുടെ കട്ടി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും വെട്ടിത്തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തിന് മുകളില്‍ ആദ്യം “ബാര്‍ക്ക്‌ ഐലന്റ്‌“ രൂപപ്പെടുകയും ക്രമേണ അത്‌ ചുറ്റിലും വളര്‍ന്ന്‌ വളയരൂപത്തില്‍ മുകളിലേയ്ക്ക്‌ ഒഴുകേണ്ട കറയെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് ശേഷം പ്ലോയവും ഈര്‍പ്പരഹിതമാവുകയും പട്ടമരപ്പിന്റെ കാഠിന്യം വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

പട്ടമരപ്പിന് പരിഹാരം ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പാനലിലാണ് പട്ടമരപ്പ്‌ കാണുന്നതെങ്കില്‍ വെട്ടിത്തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തിന്  കീഴ്‌ഭാഗം പൂര്‍ണമായി വിശ്രമം നല്‍കുകയും  മുകളിലേയ്ക്ക്‌ നാലടി ഉയരത്തില്‍ ബി പാനലില്‍ അല്പം ചെരിവ്‌ കൂട്ടി ടാപ്പ്‌ ചെയ്ത്‌ കറയെടുക്കുവാന്‍ കഴിയും. അഞ്ച്‌ വര്‍ഷം കൊണ്ട്‌ ആദ്യം വെട്ടിത്തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത്‌ എത്തിചേരുമ്പോഴേയ്ക്കും പട്ടമരപ്പ്‌ പൂര്‍ണമായും മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും.  അപ്രകാരം ബി പാനല്‍ തന്നെ താഴെയറ്റം വരെ ടാപ്പ്‌ ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയും. എന്നാല്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ ആവശ്യാനുസരണം മഗ്നീഷ്യം നല്‍കി അന്നജത്തിന്റെ ലഭ്യത അനിവാര്യമാണ്.  എന്നാല്‍ ബി പാനലില്‍ വെട്ടിത്തുടങ്ങിയതിന് മുകളില്‍ ബാര്‍ക്ക്‌ ഐലന്റ്‌ ഉണ്ടാകാതെതും ഉണങ്ങിയ മൊരി ഉണ്ടാകാതെയും മഗ്നീഷ്യം സല്‍‌ഫേറ്റ് നല്‍കി പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇപ്രകാരം പട്ടമരപ്പ്‌ മാറ്റിയെടുക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നത്‌ വെട്ടിത്തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തിന് മുകളില്‍ ലഭ്യമായ കട്ടി കൂടിയ കറ ഉയരത്തില്‍ ടാപ്പു ചെയ്യുമ്പോള്‍ മുകളിലേയ്ക്ക്‌ ഒഴുക്കിയെടുക്കുവാനും ആവശ്യാനുസരണം മഗ്നീഷ്യം നല്‍കി വേരില്‍ നിന്ന്‌ വരുന്ന ഘടകങ്ങളും മൊരിയിലൂടെ നടക്കുന്ന പ്രകാശസംശ്ലേഷണവും ആഹാര സംഭരണവും സാധ്യമാകുന്നത്‌ കാരണമാണ്. 

“പട്ടമരപ്പ്‌  അവസരോചിതമായി മഗ്നീഷ്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ  മാത്രം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു”

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

%d bloggers like this: