ആർ.ആർ.ഐ.ഐ 105 എന്ന ഇനം

[lang_ml]പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കണ്ടുപിടിത്തം ആർ.ആർ.ഐ.ഐ 105 എന്ന ഇനം കെ.എൻ .കൈമൾ ആർ.പി.സി ആയിരുന്ന സമയത്ത്‌ റബ്ബർ ബോർഡിലെ ഫീൽഡ്‌ ഓഫീസറായിരുന്ന കെ.എം.ജോസഫ്‌ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്‌ എന്ന്‌ റബ്ബർ ബോർഡിൽ നിന്ന്‌ വിരമിച്ച ജോയിന്റ്‌ റബ്ബർ പ്രൊഡൿഷൻ കമ്മിഷണർ പി. രാജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു.[/lang_ml]

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

%d bloggers like this: